FAG深沟球轴承后缀代表含义

FAG深沟球轴承
E              强化设计
J              冲压刚保持架
M             机削黄铜保持架,钢球导引
DB          O型配置的两个深沟球轴承,配对使用游戏为零
DF          X型配置的两个深沟球轴承,配对使用游戏为零
DT          串联配置的两个深沟球轴承,配对使用游戏为零
2RSR     两侧唇式密封
RSR        单侧唇式密封
BRS         迷宫式密封
TVH         玻璃纤维增强尼龙实体保持架
Y              冲压黄铜板保持架
2Z            两侧间隙式密封
Z             单侧间隙式密封
S-W203B     不锈钢材质


相关文章:
联系方式
联系方式